نرگس دختری از جنس عشق

Program Picture

گفتنی‌ها کم نیست - فصل ۱

نرگس دختری از جنس عشق
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

تو این قسمت قراره تا با نرگس کلباسی و قسمت‌هایی از زندگی اون آشنا بشیم که چطور عشق به کودکان و خدمت کردن به اون‌ها مسیر جدیدی رو پیش روی نرگس گذاشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه