آنچه گذشت - عبدالبهاء
میراث عبدالبهاء
بهمن ۹, ۱۳۹۹

قسمت آخر مجموعه آنچه گذشت به درگذشت عبدالبهاء و میراثی که او برای جامعه بشری باقی گذاشته است می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه