منیر قزوینی

Program Picture

درگه دوست | ویژه رضوان

منیر قزوینی
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

جناب آقا میرزا منیر نبیل‌زاده‌ قزوینی، متخلّص به منیر + قصیده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه