راضی تبریزی

Program Picture

درگه دوست | ویژه رضوان

راضی تبریزی
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

در سوّمین روز از عید گل، در درگه دوست، سرگذشت راضی تبریزی، و منظومه­ مخمّسی را که به مناسبت عید رضوان سروده خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه