مسعود قزوینی

Program Picture

درگه دوست | ویژه رضوان

مسعود قزوینی
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جناب آقا میرزا باقر قزوینی، متخلص به مسعود و معروف به درویش‌مسعود + مخمّس مسمّط.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه