ملا عبدالغنی اردکانی – بخش ۱

ملا عبدالغنی اردکانی – بخش ۱
خرداد ۱۳, ۱۳۹۹

بخش اول: داستان پیش نماز شدن ملا عبدالغنی در ترک آباد یزد. رفتن به اردکان و اقامت در آن جا. انتخاب او به سمت امامت جماعت. آشنایی با آیین‌های بابی و بهائی و ایمان آوردنش. استعفا از شغل آخوندی. صدمات بسیار به خاطر ایمانش به آیین بهائی.

ثبت نام در خبرنامه