محیط زیست، دیدگاهی اخلاقی و جهانی (بخش ۲)

Program Picture

سخنرانی

محیط زیست، دیدگاهی اخلاقی و جهانی (بخش ۲)
۱۵ مهر ۱۴۰۲

جامعه بشری که در مسیر تحول اجتماعی از مراحل طفولیت گذشته و در آستانه ورود به مرحله بلوغ است در این دوره در حال خروج تدریجی از تاریکی تمدن و نظم کهن و ورود به روشنایی نظم و تمدنی جدید است، ما در آستانه عصر و دوره‌ای هستیم که در آن اضطرابات و تشنجات اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی نتیجه عملکرد مدنیت کهنه و فرسوده است که از قبول مقتضیات و شرایط جدید زندگی انسانی سرباز زده است و می‌خواهد دنیای جدید را با همان اصول و روش‌های کهنه ملیت‌گرایی افراطی و مرزهای بسته و فرصت‌طلبی و رقابت ناسالم و استثمار منابع طبیعی و محیط زیست اداره کند.

بخش دوم و پایانی گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر سهراب کورش در سی و دومین کنفرانس سالانه دوست‌داران فرهنگ ایرانی به صورت مجازی.

برای دسترسی به نسخه کامل سخنرانی اینجا را کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه