محیط زیست، دیدگاهی اخلاقی و جهانی (بخش ۱)

Program Picture

سخنرانی

محیط زیست، دیدگاهی اخلاقی و جهانی (بخش ۱)
۰۸ مهر ۱۴۰۲

اکولوژی عبارت است از روابط. یعنی تأثیر و تأثر متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با محیط طبیعی و فیزیکی. محیط زیست تا قبل از نیمه قرن بیستم به صورت عمومی به شرایط زندگی محیطی و اجتماعی اطلاق می‌شد ولی از این زمان، محیط زیست در زمینه اکولوژی به تأثیرات متقابل آب و هوا و منابع طبیعی، موجودات زنده و روابط انسان با جهان طبیعت اطلاق می‌شود.

بخش اول گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر سهراب کورش در سی و دومین کنفرانس سالانه دوست‌داران فرهنگ ایرانی به صورت مجازی.

برای دسترسی به نسخه کامل سخنرانی اینجا را کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه