ماریا، فرشته بی بال کودکان

ماریا، فرشته بی بال کودکان
دی ۲۸, ۱۴۰۰

در این قسمت قرار هست بیشتر با ماریا مونتسوری و قدم‌هایی که در راستای تعلیم و تربیت کودکان و کودکان کم توان، آموزش و پرورش جهان و حقوق زنان برداشته آشنا بشیم.

ثبت نام در خبرنامه