Program Picture

مادر

فرزانه

۱۱ آبان ۱۳۹۶

در این قسمت از برنامه با فرزانه آشنا می‌شویم. او صدای فوق العاده زیبایی دارد و دختری را به فرزندی قبول کرده که با کمال عشق و محبت بزرگ می‌کند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه