مادر

Program picture

مادر

در این برنامه لیلا راز مادر بودن را کشف می‌کند. او با ۵ مادر فوق العاده صحبت می‌کند. هر کدام از این مادرها در موقعیت‌های مختلفی از زندگی واقع شدند. آنها از تجربه‌های خودشان صحبت می‌کنند.

در این برنامه لیلا راز مادر بودن را کشف می‌کند. او با ۵ مادر فوق العاده صحبت می‌کند. هر کدام از این مادرها در موقعیت‌های مختلفی از زندگی واقع شدند. آنها از تجربه‌های خودشان صحبت می‌کنند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه