Program Picture

مادر

رویا

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

لیلا با رویا صحبت می‌کند. او در مورد تجربیاتش در بزرگ کردن پسر و دخترهایش تعریف می‌کند و اینکه نقش پدر چقدر مهم است.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه