Program Picture

ماجراهای تیران و مهران

نان حلال

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

هر کسی دیدی نسبت به رزق و روزی دارد بعضی‌ها شکرگزار و بعضی‌ها ناشکر از داشته هایشان، البته باید توجه داشت که برای به دست آوردن روزی و بهبود وضع مال و ثروت نباید از تلاش و کوشش دست برداشت، عوامل مختلف دیگر مانند علم و آگاهی نسبت به تجارت و امور مربوط به آن مشورت و تدبیر و غیره، در امر به دست آوردن روزی و بهبود وضع معیشتی و مادی بسیار موثر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه