Program Picture

ماجراهای تیران و مهران

هایپراستار

۲۴ آذر ۱۳۹۷

بدون توجه به پیشینه و جنسیت انسان‌ها با هر رنگ و فرهنگ و تفاوت‌های ظاهری با احترام به عقاید و طرز تفکر همدیگر می‌توانیم با صلح در کنار هم زندگی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه