Program Picture

ماجراهای تیران و مهران

خط قرمز

۲۰ مهر ۱۳۹۷

کسی که برای رشد خود و شخصیت خویش به دنبال برطرف کردن عیب هایش می‌باشد، انسانی است که از روی آگاهی و دانشی که کسب می‌کند برای رسیدن به کمال تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه