خرافات – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

خرافات – بخش ۲
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

چرا ایران که زمانی صاحب علم و معرفت بود، دچار خرافات شد؟ تقابل گزاره‌های دینی و عقل و جنبه‌های دیگر خرافات، موضوع گفت‌وگوی این قسمت از برنامه‌ لفظ و معناست. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه