بازتاب کمپین داستان ما یکیست

Program Picture

خبر هفت

بازتاب کمپین داستان ما یکیست
۲۶ خرداد ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته نگاهی داریم به بازتاب کمپین داستان ما یکیست در جامعه و شبکه‌های اجتماعی. با هم بخشی از نظرات خانم سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل رو در خصوص دست‌آوردهای این کمپین مرور می‌کنیم و از توفان توییتری کمپین داستان ما یکیست که قراره در روز ۱۸ ژوئن اتفاق بیفته می‌گیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه