Program Picture

خبر هفت

قسمت ۲
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این قسمت از خبر هفت، نگاهی داریم به سیزدهمین کانوشن بین المللی بهائی که چندی پیش در مرکز جهانی بهائی در حیفا برای انتخاب اعضای بیت العدل اعظم، عالی‌ترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهائی برگزار شد. در جریان این گردهمایی ۱۲۵۰ نماینده از ۱۷۶ کشور، اعضای جدید بیت العدل اعظم را انتخاب کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه