قسمت ۷۷ – نقشى نو: دلیل ناموجه

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۷ – نقشى نو: دلیل ناموجه
۱۲ دی ۱۴۰۱

پیشتر بیان شد که تشکیل پارلمان بین المللی یا حکومت فدرال جهانى اگر مبتنی بر ادراکی متین و صحیح نباشد، آن سود و ثمری که باید را پدید نخواهد آورد. در این گفتار نمونه‌هایی در طول تاریخ مدرن را وارسی خواهیم کرد که چنین اهدافی به میان آمده اما ادراک کژ و باژگونه‌ای که برای توجیه این اهداف بیان می‌شده، آن را از نتیجه بازداشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه