قسمت ۷۵ – نقشى نو: نظم کنونى جهان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۵ – نقشى نو: نظم کنونى جهان
۲۸ آذر ۱۴۰۱

هر زمان یکی از دولت‌های عالم در حقّ شهروندان خود دست به نقض فاحش حقوق بشر زده است صداهای بسیاری شنیده می‌شود که چرا نهادهای بین المللی اقدام به عملی جدّی نمی‌کنند و چرا بسنده می‌کنند به محکوم کردن آن ستم‌ها. در این گفتار صحبتى خواهد بود پیرامون آنکه نه فقط در بُن معرفت و هشیاری، بلکه در شکل و ساختار سیاسی جهان نیز نیاز به پدید آمدن تغییراتی است تا امکان مشروع براى اقدام در همچو مواردی تعریف شده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه