قسمت ۷۳ – نقشى نو: اصطکاک با قانون

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۳ – نقشى نو: اصطکاک با قانون
۱۴ آذر ۱۴۰۱

جامعه بشری نمونه‌های بسیاری را، هم از گذشته هم امروز به یاد می‌آورد که عالی‌ترین اصول در متن قانون نگاشته شده باشند. اما عادت‌ها و الگوهای رفتاری دیرینه مردمان، مجالی به عملی شدن آن قوانین نداده باشد. در این گفتار و گفتار بعدی صحبتی خواهد بود از پرتویی که متون بهائی بر چنین مواردى انداخته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه