قسمت ۷۲ – نقشى نو: برگ یک شاخسار

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۲ – نقشى نو: برگ یک شاخسار
۰۷ آذر ۱۴۰۱

هشیاری اگر نسبت به یکی بودن نژاد انسان پدید می‌آمد، آن‌گاه بسیاری آفت‌ها در طول تاریخ هم‌چون پدیده استعمار هم آبشخوری برای ظهور پیدا نمی‌کرد. استعمار برای دوام خودش نیازمند آن بود تا باوری نسبت به برتری یک نژاد بر آن نژاد دیگر را در جان و ذهن شهروندان ملل پیشرفته نهادینه کند. همین است که حضرت عبدالبهاء برای علاج این آفت، دعوت به آگاه شدن به معرفتی عمیق‌تر را خواستار بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه