قسمت ۶ – اهمیت آگاهی روحانی و شفافیت اخلاقی

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۶ – اهمیت آگاهی روحانی و شفافیت اخلاقی
۲۵ مهر ۱۴۰۱

آقای ابیضی: خدا رو شکر. چرا که نه؟ تو هم حسابی برادری می‌کنی برای بچه‌هاشون. راستی برنامه شهرداری رفتن چی شد؟

اشکان: قرار شد چهارشنبه صبح بریم، برای شما خوبه؟

آقای ابیضی: خوبه، جورش می‌کنم. به آقای اعلمی هم می‌گم که قرارمون چهارشنبه صبح شده. اونم گفت می‌یاد. اتفاقا یه آشنایی هم تو شهرداری داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه