قسمت ۶۵ – تار و پود زندگى: گناه ازلى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۵ – تار و پود زندگى: گناه ازلى
۱۸ مهر ۱۴۰۱

تاریخ بشری عبارت است از دیالوگی میان اراده پروردگار با اراده و اختیار بشر. میراثى که از پیروان ادیان باقى می‌ماند در حقیقت نتیجه همین تعامل بوده. نمونه آن اصل فدیه یا کفاره در آیین مسیحیت است که باز نتیجه تعامل پیروان این آیین با کلام الهی بوده. وارسی نحوه مواجهه ظهور پیامبر الهى در این عصر با همین اندیشه نمونه نیکویی است از لحاظ شدن اندیشه و اراده بشری از سوی پروردگار.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه