قسمت ۵ – اختلاف سنی یک سناریوی سیاه

Program Picture

در تب و تاب انتخاب

قسمت ۵ – اختلاف سنی یک سناریوی سیاه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

نیلوفر: راستش این همه اختلاف سنی به نظر من هم چیز بدیه. من که اصلا حاضر نیستم با کسی که این همه ازم بزرگتر باشه عروسی کنم. مهسا: عوضش پدری می‌کنه برات. نیلوفر: من خودم یه بابای فرد اعلا دارم مثل دسته گل. هیچ کمبودی هم ندارم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه