قسمت ۵۷ – تار و پود زندگى: اصل عدالت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۷ – تار و پود زندگى: اصل عدالت
۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اصل پایستگی در گفتار پیشین نتیجه‌اش ماندگاری اثر افعال و اعمال آدمیان بود. اگر این چنین باشد نانیکویی‌هایی که از سوی آدمیان به بروز می‌رسد اثرش از عالم محو نخواهد شد مگر آن که تجسم آن به صورت و شکل دیگری ظهور پیدا کند. در این گفتار بر اساس همین اصل وارسی بینشى در کتب مقدسه پیرامون بلا را آغاز خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه