قسمت ۶۰ – تار و پود زندگى: امتحانات الهى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۰ – تار و پود زندگى: امتحانات الهى
۱۴ شهریور ۱۴۰۱

تعبیر «امتحان» بسیار در کتب مقدسه به کار رفته است، منتها بر خلاف تصور رایج، مفهوم این تعبیر صرفا آزمودن و سنجیدن مردمان از سوى پروردگار هستى نیست. استفاده از این تعبیر در واقع بینشى است براى فهم عمیق‌تر بخش بزرگى از دشواری‌ها و بلایا که همواره بر آدمیان وارد می‌آید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه