قسمت ۵۵ – تار و پود زندگى: ماندگارى ردپاى آدمیان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۵ – تار و پود زندگى: ماندگارى ردپاى آدمیان
۱۰ مرداد ۱۴۰۱

آن ظلمى که من براى مدتى طولانى در حق دیگرى روا داشته‌ام اثراتى بر زندگى آن فرد خواهد گذاشت که تا پایان عمر همراه او خواهد بود. و طبیعتاً در رفتار و معامله همان فرد با دیگران هم اثرگذار بوده است. بخشیده شدن من از سوى آن شخص نمی‌تواند به این معنا باشد که اثر تلخ آن کردار من از عالم محو شده باشد. مفهوم بخشاییدن شایسته‌ى تاملى ژرف است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه