قسمت ۵۲ – تار و پود زندگی: درخششى غیر یکسان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۲ – تار و پود زندگی: درخششى غیر یکسان
۲۰ تیر ۱۴۰۱

این پدیده رایج که در متن کتاب مقدس قضاوتى تند یا ستایش‌آمیز در حق فردى بیان شده باشد نمی‌بایست مانع ادامه تحقیق پیرامون سایر گوشه‌هاى وجود آن فرد باشد. هم‌چنین شرط دیگرى از انصاف هنگام تحقیق آن است که احوال هر فردى در هر برهه‌اى از زندگى به طور مستقل وارسى شود نه این که گذشته او در پرتوى وضعیت امروز او مطالعه شده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه