قسمت ۴۷ – تار و پود زندگی: سنگین‌تر از غل و زنجیر

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۷ – تار و پود زندگی: سنگین‌تر از غل و زنجیر
۱۶ خرداد ۱۴۰۱

در احوال بسیارى از پیامبران نقل شده است که در لحظاتى که زجر و شکنجه‌اى از سوى مردمان بر جسم ایشان وارد می‌شده تلخ‌ترین گلایه‌ها را از زبان ایشان شنیده می‌شد که «هیچ پیامبرى هم چو من مورد آزار قرار نگرفت». در این گفتار صحبتى خواهیم داشت پیرامون این که این گلایه لزوماً متوجه خود آن شکنجه‌ها نبود بلکه از ریشه‌اى می‌نالیدند که آن شکنجه‌ها خود نتیجه آن می‌بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه