قسمت ۴۶ – تار و پود زندگی: تلخی‌هاى ‌‌گو‌ناگون

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۶ – تار و پود زندگی: تلخی‌هاى ‌‌گو‌ناگون
۰۹ خرداد ۱۴۰۱

پس از اظهار امر خفى و تا پیش از اظهار امر علنى، از آن جا که هنوز پیامبر الهى مقامات ظهور خود را آشکار ننموده، تلخى‌اى اگر در دلش هست معطوف است به گروه بسیار خاصى که شناخت اجمالى و ناکاملى از مقام او دارند. این تنها بعد از اظهار امر علنى است که همچو تلخى‌اى متوجه عموم عالمیان می‌شود و آثار بسیار متفاوتى از قلم پیامبر الهى نازل می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه