جستجو یا دنباله‌روی

Program Picture

بولتن

جستجو یا دنباله‌روی
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

بولتن ۴۶ – موضوع این شماره: جستجو یا دنباله روی
انسان تا کجا باید سرنوشت خود و عقاید و باورهایش را به دست دیگران بسپارد. دیگران هر کس می‌تواند باشد. خانواده، دوستان، راهنمایان عقیدتی و یا مسئولین حکومتی؟ آیا خود ما در برابر زندگی خودمان وظیفه‌ای احساس نمی‌کنیم؟ آیا بدهکار خود نیستیم وقتی که بدون تفکر یا جستجو هر چه را در قالب انذار یا فتوا یا دستور شنیدیم اطاعت کنیم به دون آن که خودمان حقیقت را دریافته باشیم؟
بولتن این هفته به موضوع جستجو یا دنباله روی می‌‌پردازد. با ما همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه