قسمت ۴۴ – تار و پود زندگی: تلخ‌کامى پیامبر الهى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۴ – تار و پود زندگی: تلخ‌کامى پیامبر الهى
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

تا پیش از تجربه بعثت، میلى و اراده‌اى در دل پیامبر الهى براى شناخته شدن نیست. تجربه بعثت یا اظهار امر خفى در واقع پدید آمدن همین اراده و میل براى شناخته شدن است در دل پیامبر الهى که در هر دورى با نمادى و سمبلى از این لحظه یاد کرده‌اند. بعد از این تجربه است که تلخى‌اى در دل پیامبر الهى پدید مى‌آید به خاطر فاصله‌اى که وجود دارد میان تصویر ذهن مردمان، با آن تصویر حقیقى که او از خود سراغ دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه