یک قطعه خاک – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

یک قطعه خاک – بخش ۱
۱۸ تیر ۱۴۰۱

انسان‌ها در طول تاریخ قبایل و مناطقی را تشکیل داده‌اند که تازگی، در چند سال اخیر بزرگ‌تر شده‌اند و به آن‌ها کشور می‌گویند. البته چیزی به طور فیزیکی و واقعی وجود ندارد ولی انسان‌ها به آن فخر می‌ورزند، از آن دفاع می‌کنند، برایش می‌کشند و در راهش حاضر به مردن هستند.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای شهروز تجارتی در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه