یک قطعه خاک – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

یک قطعه خاک – بخش ۲
۲۵ تیر ۱۴۰۱

به گفته بهاءالله «امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع مَن عَلی ألارض قیام نماید» پیام او این است که خدمت و از خودگذشتگی باید محور زندگانی اشخاص گردد و آن را تا حد عبادت نیز ارتقاء داده است.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای شهروز تجارتی در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه