قسمت ۳۹ – تار و پود زندگی: علم بدون قدرت و نفوذ

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۹ – تار و پود زندگی: علم بدون قدرت و نفوذ
۱۵ فروردین ۱۴۰۱

از وارسى برخورد ملاعلى و عبدالخالق با ظهور حضرت باب و ذکر نام این دو شخص در کتاب ایقان آموختیم که ظهور الهى داراى گوشه‌هاى متعدد است که برجسته‌ترین آن‌ها علم، به مفهوم تعالیم موافق حکمت و قدرت به مفهوم نفوذ آن در عالم است. منتها در مواجهه با کسانى که حاضر به پذیرفتن همه مقامات ظهور الهى نبوده‌اند، حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء راهى پیش گرفته‌اند تا ایشان به کلى از ثمرات ظهور محروم نمانده باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه