قسمت ۳۸ – تار و پود زندگی: ایمان و خرد

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۸ – تار و پود زندگی: ایمان و خرد
۰۸ فروردین ۱۴۰۱

در گفتار پیشین سخنى گفتیم پیرامون تمیز و تفکیک میان تعالیم حکیمانه‌اى که از سوى پیامبر الهى به ظهور می‌رسد، در مقایسه با قوه نفوذ و خلاقیتى که باورمندان به آن ظهور براى آن دیانت قائل هستند. هشیارى به همچو تفکیکى از جمله می‌تواند ما را رهنمون بشود در راه فهم نیکوتر برخورد برخى اندیشمندان که با عشق و علاقه خاصى زبان به ستایش تعالیم این ظهور گشودند اما خود را پیرو حضرت بهاءالله نمى‌خواندند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه