شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ و فرهنگ ایران – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ و فرهنگ ایران – بخش ۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۱

شهیاد در چهار مربع اصلی ساخته می‌شه، دو مربع دو طرفش پایه‌های شهیادند وسط مربع، مربعی است که قوس اصلی که طاق ساسانی است را دربر می‌گیره.

گزیده‌ای از سخنرانی مهندس حسین امانت در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه