حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء – بخش ۳
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

یاران پارسی در نامه‌ای به تاریخ شعبان ۱۳۸۸ از عبدالبهاء عباس خواستند از معجزه حضرت زردشت راجع به نجات دادن اسب گشتاسب شاه و همچنین سوال از رمز چهار آرزوی گشتاسب می‌نمایند.

گزیده‌ای از سخنرانی مهندس موژان خادم در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه