طبیعت زیبا

Program Picture

بولتن

طبیعت زیبا
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

طبیعت زیبا. ۲۲ آوریل روز جهانی زمین پاک است. در بولتن این هفته به طبیعت و زیبایی آن پرداخته‌ایم. آیا زمین پاک به دون داشتن طبیعت و محیط زیست پاک امکان دارد؟ نقش ما انسان ها در ایجاد و نگاه‌داری طبیعتی پاک و زیبا چیست؟ بولتن امروز را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه