روابط نژادی در آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

روابط نژادی در آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها – بخش ۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

نژادپرستی انحرافی عظیم از میزان اخلاق حقیقی است. نژادپرستی سبب محرومیت بخشی از عالم انسانی از امکان پرورش و ابراز قابلیات خود به تمامها و داشتن یک زندگی هدفمند و شکوفا است.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه