روابط نژادی در آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

روابط نژادی در آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها – بخش ۱
۱۳ فروردین ۱۴۰۱

تعصب نژادی در امریکا از نظر تاریخی ریشه در فرهنگ و تمدن اروپایی دارد. نژادپرستی در حقیقت ادامه سیاستی است که با قدرتمندی سیاسی و اقتصادی اروپا، رشد سرمایه‌داری و پی‌جویی سیاست‌های توسعه‌طلبانه و استعمارگرانه آغاز شد.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه