پیشرفت و ترقی زنان

Program Picture

بولتن

پیشرفت و ترقی زنان
۲۱ اسفند ۱۳۹۹

پیشرفت و ترقی زنان. درباره زنان و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف مثل خانواده، محیط کار، ورزش و یا هنر و سیاست خیلی شنیده یا خوانده‌ایم. این‌بار تهیه‌کنندگان بولتن بعضی از محدودیت‌ها یا توانایی‌های بالقوه زنان را موضوع برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بولتن ۲۵ را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه