فیلم: مرگ یزدگرد

Program Picture

آیین آینه

فیلم: مرگ یزدگرد
۱۶ تیر ۱۴۰۲

بنگریم در آینه تاریخ، که می‌جورد میزان‌هایمان را، در انعکاسی که گذشته بر دوش‌هایمان سایه افکنده. آیین‌ِ‌ آینه در این هفته فیلم «مرگِ یزدگرد» رو انتخاب کرده؛ این اثر از بهرام بیضایی پر از نقش‌هایی است که دست‌آویزی می‌شوند برای شنیدن بهانه‌هایی که برایمان آشناست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه