فیلم: برادران لیلا

Program Picture

آیین آینه

فیلم: برادران لیلا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

«لیلای سعید روستایی» نام تمام زنان ایران است. آیین آینه این هفته، فیلم برادران لیلا رو انتخاب کرده برای معرفی؛ و هم‌چنین صحبت‌ کوتاهی می‌کنه درباره نقش برادران و پدر لیلا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه