Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۶۲
۱۶ تیر ۱۴۰۲

در قسمت صد و شصت و دوم از پادکست هفت، در ابتدا در بخش خبر هفت، مروری داریم بر پادکست سرویس خبری جامعه بهائی که پروژه‌های فوندائیک در زمینه کشاورزی را بررسی می‌کنه. در بخش بعدی با آقایان دکتر فرهاد ثابتان، اقتصاددان، و دکتر ایرج عابدیان، اقتصاددان، همراه می‌شیم و در خصوص مبحث اخلاق در اقتصاد صحبت می‌کنیم. در آئین آینه این هفته هم می‌ریم سراغ فیلم «مرگ یزدگرد» اثر فیلم‌ساز برجسته ایرانی بهرام بیضایی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه