قسمت ۱۶۹

Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۶۹
۰۳ شهریور ۱۴۰۲

در قسمت صد و شصت و نهم از پادکست هفت، بخش‌هایی از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی که به موج تازه آزار و اذیت بهائیان ایران می‌پردازه رو با هم مرور می‌کنیم. در ادامه، پویا موحد، جامعه‌شناس، برامون از مفهوم هویت وحدت‌بخش صحبت می‌کنه. در طول برنامه هم، نظرات بهمن و فرانک رو در مورد موضوع برنامه امروز خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه