Program Picture

پادکست هفت

موج تازه سرکوب بهائیان در ایران

۱۹ آبان ۱۴۰۲

در بخش گفتگوی امروز با آقای دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، همراه می‌شیم و درباره وضعیت بهائیان ایران از ایشون می‌پرسیم. دکتر ثابتان با اشاره به صدور احکام سنگین زندان برای پیروان این آئین در ایران اشاره می‌کنن که روند رو به افزایش سرکوب بهائیان در این کشور بسیار نگران‌کننده است. دکتر ثابتان در ادامه به سندی که اخیرا تحت عنوان «مسئله بهائیان» توسط جامعه جهانی بهائی منتشر شده اشاره و بیان می‌کنن که این سند سعی کرده تاریخ سرکوب و آزار و اذیت بهائیان در ایران را مکتوب کند و با آگاهی‌رسانی در خصوص آن در جهت تغییر این مسیر گامی بردارد. در نهایت دکتر ثابتان با اشاره به کمپین داستان ما یکیست که توسط جامعه جهانی بهائی راه‌اندازی شده و مورد حمایت گسترده مردم قرار گرفته آن را در جهت نزدیک‌تر کردن مردم ایران به هم، بسیار مهم ارزیابی می‌کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه