Program Picture

پادکست هفت

پیشرفت برابری جنسیتی در هندوستان

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

در بخش گفتگوی امروز، به سراغ یکی از قسمت‌های پادکست سرویس خبری جامعه بهائی می‌ریم و با خانم بهاونا انبراسان، فعال اجتماعی در هندوستان، همراه می‌شیم. خانم انبراسان از یادگیری‌های جامعه بهائی هند در روستای بیهار در زمینه دست‌یابی به برابری جنسیتی صحبت می‌کنن. خانم انبراسان توضیح میدن که با افزایش تعداد خانواده‌های شرکت‌کننده در فضاهای مشورتی که هم از زنان و هم از مردان در گفتگو‌های مرتبط با بهبود اجتماعی بهره‌مند هستن، حرکت به منظور نیل به برابری بیشتر در بیهار شتاب تازه‌ای پیدا کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه