Program Picture

پادکست هفت

تغییرات اقلیمی و سرزمین ایران

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

در بخش گفتگوی امروز، با آقای نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه نگار و تحلیل‌گر مسائل محیط زیست، همراه می‌شیم و درباره تاثیرات تغییرات اقلیمی بر جغرافیای سرزمین ایران صحبت می‌کنیم. آقای کوثر با بررسی خصوصیات اقلیمی ایران و تغییرات زیست محیطی در این جغرافیا به لزوم شناخت علمی و کارشناسانه این موارد اشاره کردن. آقای کوثر هم‌چنین از اهمیت درک این واقعیت گفتن که سرنوشت همه مردمان این جغرافیا به هم وابسته است وهم‌کاری و هم‌فکری همه گروه‌ها برای دست‌یابی به ایرانی آبادتر از نظر زیست محیطی لازم خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه